"Marine and Oil Services" şirkəti yaradıldığı andan etibarən yüxsək səviyyəli mütəxəssislər komandası yaratmaq üçün maksimum şəkildə əlindən gələni etməyə çalışmışdır.

"Marine and Oil Services" şirkətinin bazardakı uğuru ən əvvəl burada qarşısına qoyulmuş müxtəlif məsələləri həll etməyə qadir olan və vəhdət şəklində çalışan komandanın mövcudluğu ilə şərtlənir. Şirkətin mütəxəssisləri böyük peşəkarlıq tələblərinə, yüksək iş stantartlarına, məsələlərə sürətli reaksiya verməyə, çevik həllərə meyllidirlər. "Marine and Oil Services" şirkətinin heyətinin texnoloji tərkibi mütəxəssis diplomuna və peşəkarlıq sertifikatlarına malik olan mühəndislərlə təmsil olunur.Qəbul edilən qərarlara və yerinə yetirilmiş işlərə görə yüksək məsuliyyət dərəcəsi bizə mürəkkəb texnoloji məsələləri həll etməyə imkan verir. "Marine and Oil Services" şirkətinin gördüyü işlərin spesifikası əsas etibarilə həm quru, həm də dəniz təyinatlı neft-qaz sektoruna yönəlidir.