"LangBridge" layihəsi dil tədrisi ilə məşğul olan bir qrup entuziastlar kollektivi tərəfindən yaradılmışdır.

Layihə, xarici dillərin ən qabaqcıl metodlarının tətbiqi əsasında həyata keçirilir. Elə əvvəldən biz uğurlu və özünü doğrultmuş metodlar tətbiq etmiş və dil tədrisi sahəsində qiymətli təcrübə əldə etmişik.

Bu istinad üzrə sayta baxmaq olar: langbridge.fr