• BağlamaqGöstərmək

    Telkas
    Şirkəti

    "TelCas" şirkəti üçün loqotipinin, korporativ stilistika və məxsusi firma stilinin işlənib hazırlanması