video presentation

Shinyei Kaisha, OYO corp şirkətləri üçün video-təqdimatın yaradılması