Design

Shakh Jewellery

"Shakh Jewellery" şirkəti üçün dizaynın konseptual modelinin işlənməsi və tətbiqi