Branding

SetClapp

"SetClapp" şirkəti üçün loqotipinin, korporativ stilistika və məxsusi firma stilinin işlənib hazırlanması