Branding

ProSet

"ProSet" təşkilatın loqotipinin, korporativ stilistika və məxsusi firma stilinin işlənib hazırlanması