Branding

Çistaya Voda

"Çistaya Voda" təşkilatının loqotipinin, korporativ stilistika və məxsusi firma stilinin işlənib hazırlanması