Branding

Caspian Plaza

Caspian Plaza Belarus şirkətinin loqotipinin, korporativ stilistika və məxsusi firma stilinin işlənib hazırlanması