Interface

Bank of Baku - Bolkart

Bolkart Debet kartları sizin öz şəxsi vəsaitinizdən istifadə üçün nəzərdə tutlub. Bolkart debet kartının üstünlüyü ondan ibarətdir ki, kartın növündən yəni Bolkat Diamond, Bolkart Gold, Bolkart Ailə, Bolkart Buisness, Bolkart Gənc olmasından aslı olaraq müvafiq imtiyazlar əldə edirsiz və hər istifadə zamanı siz əlavə BALlar qazanırsız.

Bolkart Debet kartları kredit xətti əvəzinə öz şəxsi vəsaitlərini istifadə etməyə üstünlük verən müştərilər üçün nəzərdə tutulub. Bu kartlarla müştərilər öz şəxsi vəsaitindən ölkə ərazisində, internetdə və xaricdə rahat şəkildə istifadə edə bilərlər.